Turismo de Celanova - Acevedo do Río

Parroquia de Acevedo do Río

Acevedo do Río é unha parroquia que se asenta no Concello de Celanova.

Núcleos

Datos históricos

Xunto coa parroquia de Milmanda constituíu o concelo de Acevedo ata 1968, cando se incorporou ao termo municipal de Celanova. O seu apelativo inclúe unha referencia ao río Tuño (importante afluente do Arnoia) que baña esta parroquia.

Lugares de interese

Persoeiros destacados