Turismo de Celanova - Amoroce

Parroquia de Amoroce

Amoroce é unha parroquia que se asenta no Concello de Celanova. 

Núcleos

Datos de interese

Está situada nunha parte alta do Concello de Celanova, dende onde se poden obter unhas panorámicas de magnífica beleza.

Lugares de interese