Turismo de Celanova - Barxa

Parroquia de Barxa

Barxa é unha parroquia que se asenta no Concello de Celanova. 

Núcleos

Datos de interese

Esta parroquia está asentada á beira da estrada de Ourense a Celanova N-540. Está situada nun val polo que discorre o río Arnoia, importante afluente do río Miño.