Turismo de Celanova - Celanova

Parroquia de Celanova

Celanova é unha parroquia que se asenta no "centro" do Concello de Celanova. É o lugar onde se asenta o núcleo urbano do Concello e a maior parte dos servizos ofertados á poboación. 

Núcleos

Datos de interese

Destacan os numerosos elementos arquitectónicos relixiosos, como son a Capela da Ermida, a Capela de San Miguel, O Mosteiro de San Salvador, ...


Históricos

Mosteiro de San Salvador

Museos

Fundación Curros Enriquez

Históricos

A capela de San Miguel

Aloxamentos

Hotel Celanova